PRESSEMELDING

Elnett Øst AS kjøper seg inn i Ledende Elektro AS

Det er inngått avtale mellom eierne om at Elnett Øst AS overtar 34 % av aksjene i Ledende Elektro AS fra og med 1. mars 2016.
Kjøpet er et ledd i Elnett Øst AS sin strategiske plan om større nærvær og aktivitet i elektrikermarkedet på Østlandet.

Ledende Elektro AS vil inngå som et selskap i Elnett Øst AS og videreføres som en selvstendig enhet og med samme ledelse som i dag.

Ledende Elektro AS har 10 ansatte, med kontor i Drøbak og betjener kunder i lokalmarkedet og Osloområdet. Ledende Elektro AS sin virksomhet videreføres som tidligere og videreutvikles i samarbeid med Elnett Øst AS.

Elnett Øst AS vil nå med sine 11 datterselskaper ha 180 ansatte med virksomheter i Oppland, Hedmark, Akershus og Østfold.

Kontaktperson er:

Elnett Øst AS
Ole Chr. Skjelbæk,
Daglig leder.
Tlf.: 900 84 446
Epost: olechr@elnettost.no

Ledende Elektro AS
Ivar Aas,
Daglig leder.
Tlf. 41 44 66 44
Epost: ivar@ledende-elektro.no